Three Gates valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 4 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB Christoffer Lööw, advokat och...

Extra bolagsstämma i Three Gates

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2017, kl. 11.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.  Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

Game Programmer – Social Integration

Location: Visby, Sweden Three Gates AB is a listed company on the Nordic Growth market (NGM MTF) in a new phase of growth with exciting and high profile business partners. Three Gates is looking for dedicated and experienced game developers for our current and future...

Game Programmer – Gameplay

Location: Visby, Sweden Three Gates AB is a listed company on the Nordic Growth market (NGM MTF) in a new phase of growth with exciting and high profile business partners. Three Gates is looking for dedicated and experienced game developers for our current and future...