Investor Relations

Spelbolaget Three Gates AB är ett aktiebolag. Bolagets mentor är Axier Equities AB.
This section is only available in Swedish, please contact ir@threegates.se with questions and inquiries.

Kontaktpersoner för IR-relaterade frågor:
Don Geyer and Håkan Mattsson
ir@threegates.se
tel: +46705547333

För övriga frågor, vänligen skicka e-post till
info@threegates.se

Styrelse & VD

Viktor Modigh

Viktor Modigh

Styrelseordförande – Född 1980

Antal aktier: 123 843

Viktor Modigh är en svensk investerare och affärsman med en formell bakgrund inom juridik. Hans erfarenhet innefattar affärsutveckling samt den kommersiella och juridiska sidan inom ett antal industrier. Han har omfattande internationell erfarenhet och har tidigare haft ledande roller för Tethys Oil i Oman och Förenade Arabemiraten. Han var tidigare jurist på den norska advokatbyrån Simonsen Vogt Wiig. Viktor är styrelseledamot I Minotaurus Energi AS, ett privat norskt investmentbolag och har varit styrelseledamot i ett antal bolag inom olika industrier.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2016-
 • Bolag: Pardus Resources Ltd Position: Verkställande Direktör Tidsperiod: 2014-
 • Bolag: Minotaurus Energi AS Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2010-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Tethys Oil MENA General Manager Tidsperiod: 2012-2014
 • Bolag: Simonsen Vogt Wiig Position: Biträdande jurist Tidsperiod: 2010-2012
 • Bolag: Sommargyllen Invest AB Position: Styrelseordförande Tidsperiod: 2006-2011
Martin Ekdal

Martin Ekdal

Styrelseledamot – Född 1978

Antal aktier:144 873

Martin är en entreprenör med stort kontaktnät inom spelindustrin och innehar en gedigen kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring, och försäljning. Grundare av mjukvarubolaget Donya Labs AB 2006, och innehade där olika positioner såsom VD och försäljningschef fram tills att bolaget köptes av Microsoft (MSFT) 2017.

Filosofie Magisterexamen från Linköpings Universitet med inriktning mot Affärsekonomi och affärsrätt.

Ägare av Martin Ekdal Invest.

 

 

Joakim Dahl

Joakim Dahl

Styrelseledamot – Född 1970

Antal aktier privat & bolag: 27 785 (Intelligento AB)

Joakim Dahl har lång industriell erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling inom flera sektorer, med mångårig erfarenhet inom kommunikation, IT, online och spel. Under de senaste åtta åren har han arbetat i riskkapital i ledande positioner och som styrelseledamot i flera företag. Han arbetar för närvarande med privata investeringar samt som rådgivare. Joakim är styrelseledamot i Aha World AB och är också aktiv som honorärkonsul.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2016-
 • Bolag: Intelligento AB Position: Verkställande direktör & partner Tidsperiod: 2014-
 • Bolag: Almi Företagspartner Position: Innovationsrådgivare Tidsperiod: 2015-
 • Bolag: Kazakstans konsulat i Göteborg Position: Honorärkonsul Tidsperiod: 2015-
 • Bolag: Provobis Holding AB Position: Affärsutvecklare & rådgivare Tidsperiod: 2008-
 • Bolag: Media House Europe AB Position: VD & styrelseledamot Tidsperiod: 2008-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Mediaprovider Scandinavia AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2012-2013
 • Bolag: CONNECT Väst Position: Styrgruppen för riskkapital Tidsperiod: 2011-2012
 • Bolag: Pro Cloud Media Invest AB Position: VD & styrelseledamot Tidsperiod: 2011-2012
Sean Kauppinen

Sean Kauppinen

Styrelseledamot – Född 1973

Antal aktier: 10 000

Sean Kauppinen är grundare och verkställande direktör för the International Digital Entertainment Agency. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledning, affärsutveckling och strategisk kommunikation inom den digitala underhållningsindustrin. Hans förmåga att föra bolag samman och erbjuda strategisk rådgivning har lett till tillväxt för industrijättar så väl som start-ups. Han har släppt mer än 570 titlar på alla större spelplattformar. Kauppinen var tidigare Head of International Product PR för Sony Online Entertainment och PR-chef på Ubisoft, och har varit rådgivare åt en mängd framgångsrika spelstudios.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Styrelseledamot Tidsperiod: 2016-
 • Bolag: International Digital Entertainment Agenc Position: Grundare & vd Tidsperiod: 2008-
 • Bolag: GameNewswire Position: Grundare Tidsperiod: 2008-
 • Bolag: Rare Labs Position: Chefsstrateg Tidsperiod: 2016-

Avslutade uppdrag de senaste 5 åren

 • Bolag: Visionnaire Ventures Position: Konsult Tidsperiod: 2014-2015
 • Bolag: Intellect Motion Position: Strategisk rådgivare Tidsperiod: 2013
 • Bolag: PointMMO Position: Strategisk rådgivare Tidsperiod: 2012-2013
 • Bolag: PlayFast Position: Verkställande direktör Tidsperiod: 2011-2012
 • Bolag: Smite Entertainment Position: President Tidsperiod: 2009-2012
Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Antal aktier: 116 714

Don Geyer har mer än 30 års erfarenhet av att leda projekt och organisationer inkluderande alltifrån 3 till 300 personer. Han har lett digitala projekt från konceptstadiet till publicering och internationell distribution och har producerat spel, simulationer och 3D-visualiseringar med partner så som Steam, BitComposer, PlayScape, Hill Marketing, GamersGate, GreenMan Gaming, Digital UFO, Simplygon, Code Red-I and Svenska Spel. Han har ett omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin och är en ofta anlitad talare vid internationella konferenser som GDC, China Joy och E3.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Grundare & verkställande direktör Tidsperiod: 2011-
 • Bolag: Digital UFO LLC Position: Grundare & styrelseledamot Tidsperiod: 2009-

Ledningsgrupp

Don Geyer

Don Geyer

Verkställande direktör – Född 1966

Se ovan.
Marcus Gezelius

Marcus Gezelius

CTO – Född 1976

Antal aktier: 68 800

Marcus Gezelius har mer än 15 års erfarenhet som teknisk artist och programmerare med cg-animation och spelprojekt. Han var medproducent och lead 3D-artist på den prisbelönta kortfilmen Schack (2006). Han startade och ledde motion capture-studion i Visby för svenska Interactive Institute och Zero Game Studio. Medgrundare av Motionworx, där han arbetat med flera projekt inklusive AAA-produktioner som Sacred II Fallen Angel av Ascaron Entertainment GmbH. Marcus var en av grundarna till Three Gates.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag: Three Gates AB Position: Grundare & teknologichef Tidsperiod: 2011-
 • Bolag: Digital UFO LLC Position: Grundare & styrelseledamot Tidsperiod: 2009-
Håkan Mattsson

Håkan Mattsson

Studio-chef – Född 1983

Antal aktier: 89 715

Håkan Mattsson har varit producent, chef samt i styrelsen för en mängd projekt under de senaste tio åren. Dessa inkluderar kommersiella PC-produkter och mobila produkter så väl som 3D-visualiserings- och simuleringsprojekt i Nanjing, Kina. Han har även varit föreläsare vid Uppsala universitet i mer än åtta år, där han har hanterat hundratals studentspelprojekt. Håkan har en examen i spelprogrammering från Uppsala universitet samt en expertexamen i mobilutveckling från den kinesiska provinsen Jiangsu.

Bolagsengagemang de senaste 5 åren

 • Bolag:Three Gates AB Position: Grundare & styrelseledamot Tidsperiod: 2011-
 • Bolag:Uppsala Universitet Campus Gotland Avdelningen för speldesign Position: Föreläsare / universitetsadjunkt Tidsperiod: 2007-
 • Bolag:Digital UFO LLC Position: Grundare & COO Tidsperiod: 2009-

Finansiell rapportering

Bolagsstyrning

Three Gates AB (”Bolaget”) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen (SFS 2005:551) samt andra relevanta regler och riktlinjer. Eftersom Bolaget inte är noterat vid en reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning.

Bolagsordning
Bolagets senast antagna bolagsordning kan laddas hem här.

Revisor

Stefan Bengtsson, auktoriserad revisor, BDO.

Listning

Three Gates aktier handlas sedan den 16 September 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE MTF och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 30 April 2018 hade bolaget circa 600 aktieägare.

Bolagsbeskrivning

Finansiell kalender

 

 

Årsstämma 2018 2018-06-18
Delårsrapport Q2 2018  2018 2018-08-23
Delårsrapport Q3 2018  2018 2018-11-22
 Bokslutskommuniké 2018 2019-02-19

Ägarstruktur

De största ägarna i Bolaget per 2018-04-30 och enligt senast kända förhållanden framgår av nedanstående uppställning

Aktieägare Antal aktier Andel (%)
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
452 927 9,20
Motionworx i Visby AB 304 282 6,18
Magnus Nordin (privat och genom bolag) 291 572 5,92
Danica Pension Försäkrings AB 200 000 4,06
Nordnet Pensionsförsäkring AB 145 224  2,95
Martin Ekdal (privat och genom bolag)
144 873 2,94
Viktor Modigh (genom bolag) 123 843 2,51
Don Geyer  116 714 2,37
Bengt Andersson 102 394  2,08
 Övriga circa 1 100   aktieägare 3 042 645 61,78 %
 Summa 4 924 474 100

 

Bolagsordning

Bolagsordning för Three Gates AB (Antagen på extra bolagsstämma 16 februari 2018)

§1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Three Gates AB. Bolaget är publikt (publ).
§2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands län, Gotlands kommun. Bolagsstämma ska hållas i Visby eller i Stockholm.
§3. Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, distribution och marknadsföring av programvara samt medieproduktion inom it-teknologi med inriktning mot underhållning och härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta fast och lös egendom samt
bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier eller andelar i bolag med liknande verksamhet.
§4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 375 000 kronor och högst 5 500 000 kronor .
§5. Antal aktier
Lägst 2 500 000 aktier och högst 10 000 000 aktier.
§6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§7. Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan suppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.
§8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till bolagsstämma ska ske inom den tid som anges i vid var tid gällande aktiebolagslag.
§9. Föranmälan
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till
stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§10. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
§11. Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
9. Val av styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§12. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

Kontakt

12 + 9 =