Pressmeddelande

Offensive Combat Redux! lanseras på Steam i sommar

Offensive Combat Redux! lanseras på Steam i sommar

Action-spelet Offensive Combat Redux! som utvecklas av Three Gates i samarbete med SlapShot Games har godkänts för distribution genom plattformen Steam. Beta-testning inleds i april och spelet kommer att lanseras i sommar. Offensive Combat Redux!™ har godkänts för...

read more

Three Gates valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 4 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB Christoffer Lööw, advokat och...

read more

Extra bolagsstämma i Three Gates

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2017, kl. 11.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.  Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

read more
Three Gates förvärvar rättigheter till populärt action-spel

Three Gates förvärvar rättigheter till populärt action-spel

Three Gates har ingått avtal med amerikanska SlapShot Games om förvärv av 50 % av rättigheterna till det onlinebaserade action-spelet Offensive Combat. Spelet har över 4,5 miljoner registrerade spelare över hela världen och kommer under våren att återlanseras för...

read more
Three Gates AB inleder samarbete med medieföretag i USA

Three Gates AB inleder samarbete med medieföretag i USA

Det svenska spelutvecklingsbolaget Three Gates AB har tecknat avtal med det amerikanska bolaget INOV8 Golf om att ta fram ett mobilspel som kombinerar golf och virtuell gambling. – Three Gates roll blir att utveckla och underhålla det nya mobilspelet medan INOV8 Golf...

read more

Three Gates Nyhetsbrev – 6 september 2016

Lansering av 8 to Glory Lanseringen av 8 to Glory, det officiella spelet från Pro Bull Riders Association (PBR), har inletts och spelet är nu tillgängligt för nedladdning via Apple App Store och Google Play Store. PBR har postat några inlägg om spelet i sociala...

read more

Three Gates AB:s emission blev övertecknad.

Den 21 juni 2016 avslutades teckningsperioden i Three Gates AB:s emission av aktier inför listning på NGM Nordic MTF. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 12 MSEK. På tisdagen hade 633 teckningar inkommit omfattande totalt ca 19,5 MSEK. Teckningsgraden blev alltså...

read more

Three Gates AB genomför nyemission om ca 12 000 000 kr

Three Gates AB har ansökt om att noteras på NGM Nordic MTF i början av augusti 2016 och gör i samband med det en nyemission om 12 000 000 kr. Emissionen riktar sig till befintliga ägare och allmänheten. För mer info se Three Gates AB genomför nyemission om...

read more