Pressmeddelande

Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Så som tidigare meddelats i pressmeddelanden den 18 januari, 2021 genomför Three Gates AB en finansiering för förvärvet av gameXcite GmbH samt för att tillföra rörelsekapital, och dessutom föreslås ett namnbyte till Jumpgate AB. Som ett led i finansieringen och för...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates föreslås byta namn till Jumpgate

Styrelsen och ledningen av Three Gates AB föreslår ett namnbyte till Jumpgate AB, som kommer att föreslås en kommande extra bolagsstämma. Det föreslagna namnbytet är ett led i omdaningen av bolaget från att vara en enskild spelstudio till en listad grupp av spelbolag....

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates utser Harald Riegler till Chief Product Officer

Three Gates (“Bolaget”) har utsett Harald Riegler till Chief Product Officer (”CPO”). Rollen innebär att styra, planera och bygga ut bolagets produktportfölj och utvecklingsprocesser enligt ett konsultavtal. Harald var en nyckelperson i Three Gates förvärv av 65,7 % i...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 30 juni 2020 har en valberedning bildats inför årsstämman 2021. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Lars Østerås, valberedningens ordförande Christoffer Lööw, representerar Martin Ekdal Invest AB Viktor...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates Operativ Uppdatering

Tivola Games Sedan förvärvet av Tivola i maj har Tivola och Three Gates arbetat med att integrera arbetsprocesser och identifiera synergier mellan bolagen med potential för kostnadsbesparingar. Tillsammans med andra åtgärder i bolagen har detta resulterat i lägre...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Teckningskurs fastställd för Three Gates teckningsoption TO1

Teckningskursen för teckningsoption TO1 i Three Gates AB (publ) har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,74 kr per aktie. Teckningsperioden inleds 1 september och pågår till och med 30 september 2020. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 30 juni 2020

Nettoomsättningen under delåret uppgick till 8 498 TSEK (710 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 4 465 TSEK (121 TSEK).  Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -3 538 TSEK (-4 217 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster...

read more
Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras globalt 20 augusti

Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras globalt 20 augusti

Project Blue Book: Hidden Mysteries är nu redo för global lansering den 20 augusti. Spelet kommer att finnas tillgängligt i Australien, EU, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien, Sydkorea och USA. ”Med hjälp av den user acquisition-kampanj som pågått under...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Utfall av utnyttjande av Teckningsoption juni/juli

Den 15 juli 2020 var sista dag i teckningsperioden för Teckningsoption juni/juli. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs Three Gates därmed ca 3 714 033,36...

read more
Three Gates förvärvar spelet Wordie

Three Gates förvärvar spelet Wordie

Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet Wordie från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen)....

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2019

Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida. Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl 14.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2020 till 31 mars 2020

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 4 033 TSEK (588 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 220 TSEK (-1 410 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 298 TSEK (-1 870 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates slutför förvärvet av ca 65,7 % av Tivola Games

Three Gates AB (publ) har idag slutfört förvärvet av ca 65,7 % av aktierna i Tivola Games ("Tivola"), vilket tidigare offentliggjorts i ett pressmeddelande den 13 november 2019 ("Transaktionen"). Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Three Gates AB

Så som tidigare meddelats i pressmeddelande den 14 maj, 2020 genomför Three Gates AB en finansiering för förvärvet av ca 65 % av aktierna i Tivola Games samt för att tillföra rörelsekapital. Ytterligare fordringsägare har sedan förklarat sig villiga att kvitta...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Operativ uppdatering Three Gates

Tivola Games Tivola-förvärvet skulle enligt tidigare kommunicerad tidsplan vara färdigt före slutet på första kvartalet, men har försenats något till följd av det pågående utbrottet av Covid-19. Parterna är fast beslutna om att genomföra transaktionen och har förlängt...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 maj 2020, klockan 13 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Matthew Wilson ansluter till Three Gates produktutvecklingsteam

Matthew Wilson, styrelseledamot i Three Gates och tidigare ansvarig för affärsutveckling på Rovio, kommer att arbeta med Three Gates och Tivola med fokus på produktutveckling. Med flera nya spel planerade för lansering under 2020 och en stor kombinerad produktportfölj...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates valberedning inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 28 juni 2019 har en valberedning bildats inför årsstämman 2020. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Christoffer Lööw, valberedningens ordförande Martin Ekdal, representerar sig själv Viktor Modigh,...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Project Blue Book: Hidden Mysteries uppdatering om lanseringen

Three Gates har, tillsammans med partnerna History Channel och SuperScale, nyligen lanserat Project Blue Book: Hidden Mysteries i Nordamerika i samband med premiären av den andra säsongen av Project Blue Book (”PBB”). Den vidare lanseringen av spelet sker i övriga...

read more
Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras i Nordamerika

Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras i Nordamerika

Three Gates har, tillsammans med partnerna History Channel och SuperScale, lanserat Project Blue Book: Hidden Mysteries i Nordamerika i samband med premiären av den andra säsongen av Project Blue Book. Den vidare lanseringen av spelet kommer att ske i övriga delar av...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras 23 januari

Project Blue Book: Hidden Mysteries är nu redo för lansering i Nordamerika den 23 januari i samband med premiären av den andra säsongen av Project Blue Book. Information om Project Blue Book, TV-serien: Facebook IMDB Delta-Optimist.com Youtube ”Vi är förväntansfulla...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates företrädesemission tecknad till cirka 13,2 MSEK

Three Gates AB (”Three Gates” eller “Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av högst 24 622 370 aktier, motsvarande högst cirka 24,6 MSEK före emissionskostnader, för vilken teckningsperioden avslutades den 20 december 2019 ("Företrädesemissionen"...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates AB förlänger teckningstiden

Styrelsen i Three Gates AB har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen, vilken även har möjlighet till teckning utan företräde. Ursprunglig teckningstid var 2 december till och med 16 december. Den kommer nu att förlängas till den 20...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Påminnelse, sista teckningsdag i Three Gates företrädesemission

I enlighet med tidigare kommunikation är idag måndagen den 16 december 2019 sista dagen för teckning i Three Gates AB (publ) (”Three Gates” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Fullständiga villkor och anvisningar samt...

read more
Three Gates och SuperScale inleder strategisk planering hos Tivola Games

Three Gates förvärvar aktiemajoriteten i Tivola Games

Three Gates förvärvar 65 % av Tivola Games. Aktierna förvärvas dels genom en kapitalinjektion i Tivola på initialt 0,5 MEUR (ytterligare 0,25 MEUR + 0,25 MEUR ska betalas senast 30 nov, 2020 respektive 15 feb, 2021) och dels genom en köpeskilling på 0,857 MEUR som ska...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 november 2019, klockan 13.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels...

read more

Uppdatering om Project Blue Book: The Game

Under de senaste veckorna har SuperScale och Three Gates arbetat tillsammans med att optimera user acquisition (”UA”) för Project Blue Book: the Game, vilket har resulterat i mycket konkurrenskraftiga resultat gällande Cost per Install (”CPI”). Vid varje test har...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 30 juni 2019

Nettoomsättningen under delåret uppgick till 710 TSEK (1 133 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 121 TSEK (92 TSEK).  Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -4 217 TSEK (-6 692 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under...

read more
Three Gates AB ingår strategiskt partneravtal med SuperScale

Three Gates AB ingår strategiskt partneravtal med SuperScale

Three Gates har ingått ett strategiskt partneravtal med SuperScale. Enligt avtalet kommer SuperScale att finansiera och utföra user acquisition (”UA”) under den pågående mjuklanseringen och kommande globala lanseringen av Project Blue Book: The Game. Under den globala...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Three Gates AB avgav idag årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 11:00 CEST, 12 juni 2019 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2018

Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 588 TSEK (1 041 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -1 410 TSEK (-2 751 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 870 TSEK (-3 439 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB (publ)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni, 2019, kl 15.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...

read more
Three Gates mjuklanserar Project Blue Book i Storbritannien

Three Gates mjuklanserar Project Blue Book i Storbritannien

Three Gates AB har mjuklanserat Project Blue Book: The Game i Storbritannien. Bolaget utvärderar nu KPI:er och finjusterar spelet inför den globala lanseringen. “Det är ett viktigt steg att testa KPI:er och user acquisition, och med våra partners SuperScale i spetsen...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates AB: operativ uppdatering

Project Blue Book Project Blue Book: The Game genomgår nu stängd beta-testning och kommer snart att övergå till öppet beta-test i utvalda regioner. Under den öppna beta-fasen kommer vi att samarbeta med vår nya partner SuperScale, som hjälper mobilspel att växa och...

read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Three Gates AB (publ)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), org. nr. 556842-4062, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 mars 2019, kl. 15.00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av...

read more

Three Gates valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 18 juni 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB Martin Ekdal, representerar...

read more

Styrelseordförande säljer aktier till eget bolag

Den 11 september har styrelseordförande Viktor Modigh sålt 123 843 stycken aktier i Three Gates AB till sitt helägda bolag Tiveden AS. Viktor Modigh är fortsatt optimistisk till Bolaget och har en långsiktig syn på sitt aktiehav. För ytterligare information Don Geyer...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018

Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 133 TSEK (1 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 92 TSEK (1 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 692 TSEK (-6 395 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra...

read more
Uppdatering om 8 to Glory – det officiella spelet från PBR

Uppdatering om 8 to Glory – det officiella spelet från PBR

8 to Glory Ultimate Game Room Sweepstakes finns nu på PBRewards 8 to Glory, det officiella spelet från Professional Bull Riders (PBR) är nu en del av PBRewards med utlottningen av ett 8 to Glory Ultimate Game Room. PBRewards är ett gratis program som belönar fans för...

read more

Uppdatering om 8 to Glory Bull Riding för konsol

Som ett led i processen för konsolcertifieringen publiceras 8 to Glory Bull Riding under "coming soon" på konsolernas hemsidor. Officiell information om spellanseringen kommer att släppas genom ENDEAVOR IMG/PBR under denna vecka. Om bolaget Three Gates AB är ett...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Uppdatering om 8 to Glory för konsol

Three Gates har fått 8 to Glory godkänt av PBR och levererat spelet till Microsoft Xbox och Sony PlayStation. 8 to Glory Bull Riding, det officiella spelet från Professional Bull Riders (“PBR”), har genomgått en mycket noggrann testfas som har inkluderat speltestning...

read more

Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2017

Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till...

read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Three Gates AB (publ)

 Aktieägarna i Three Gates AB (publ), org. nr. 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 juni, 2018, kl. 15.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta...

read more

Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 31 mars 2018

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 1 040 TSEK (4 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 751 TSEK (-2 920 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 439 TSEK (-2 920 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till...

read more

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni, 2018, kl 14.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...

read more

Lyckad demonstration av 8 to Glory för konsol i Sioux Falls

I samband med Pro Bull Riders (”PBR”) event i Sioux Falls i South Dakota genomfördes en demonstration av 8 to Glory för konsol, som gav alla ryttare möjlighet att testa spelet och ge professionell feedback. Spelet visades även upp för PBR:s ledning i samband med ett...

read more

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 februari 2018, klockan 13.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman skall...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i THREE GATES AB (PUBL)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ), 556842-4062, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 februari 2018, klockan 13.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. A. Rätt att delta på extra bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid stämman skall...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Three Gates valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 30 maj 2017 har en valberedning bildats inför årsstämman 2018. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB Håkan Mattsson, representerar...

read more
Offensive Combat: Redux! första DLC-uppdatering på Steam  och Humble Store

Offensive Combat: Redux! lanseras i Latinamerika

Three Gates och partnerbolaget SlapShot lanserar first person shooter-spelet (”FPS”) Offensive Combat: Redux! i Latinamerika fredagen den 1 september. Latinamerikanska spelare kommer att kunna spela i sin region med lokaliserade spanska och portugisiska versioner av...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017

Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 TSEK (926 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 TSEK (926 TSEK).  Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 395 TSEK (-3 896 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra...

read more
Three Gates presenterar uppdateringsplan för Offensive Combat: Redux!

Offensive Combat: Redux! är nu tillgängligt

Snabbt, frenetiskt och roligt FPS-spel som höjer ribban för galenskap och underhållning LAS VEGAS och VISBY, Sverige -- (18:e augusti, 2017) – Idag släppte Three Gates och SlapShot Games Offensive Combat: Redux!™ på Steam. Spelet kostar $19.99 i Nordamerika och €17.99...

read more

Kommuniké från årsstämman i Three Gates AB (publ) 30 maj 2017

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) (”Bolaget”) samlades tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby för Bolaget årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i sammandrag: Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes....

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 31 mars 2017

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 0 TSEK (0 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -2 920 TSEK (-1 991 TSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 921 TSEK (-1 991 TSEK). Resultatet per aktie uppgick till -2,22...

read more

Three Gates offentliggör årsredovisningen

Three Gates offentliggör årsredovisningen för 2016. Har nu kompletterats med revisionsberättelse. För ytterligare information Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post:don@threegates.se Om bolaget Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag...

read more
Three Gates släpper gamblingspelet Cash Cow

Three Gates släpper gamblingspelet Cash Cow

Three Gates har släppt gamblingspelet Cash Cow på bSpots plattform för real money gambling exklusivt för den amerikanska marknaden. Spelet är en modern tolkning av det klassiska arkadspelet Frogger, där spelaren undviker bilar och hoppar mellan stockar, med möjlighet...

read more

Three Gates årsredovisning 2016

Three Gates AB har offentliggjort årsredovisningen för 2016. Den är nu tillgänglig på www.threegates.se. Three Gates AB Årsredovisning 2016 För mer information, kontakta gärna: Don Geyer, VD Tel: 070-554 73 33   För mer information, kontakta gärna: Don Geyer, VD...

read more
Kallelse till extrastämma i Three Gates AB

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj, 2017, kl 14.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...

read more
Offensive Combat Redux! lanseras på Steam i sommar

Offensive Combat Redux! lanseras på Steam i sommar

Action-spelet Offensive Combat Redux! som utvecklas av Three Gates i samarbete med SlapShot Games har godkänts för distribution genom plattformen Steam. Beta-testning inleds i april och spelet kommer att lanseras i sommar. Offensive Combat Redux!™ har godkänts för...

read more

Three Gates valberedning inför årsstämman 2017

I enlighet med beslut vid Three Gates årsstämma den 4 maj 2016 har en valberedning bildats inför årsstämman 2017. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Evert Gezelius, valberedningens ordförande, representerar Motionworx i Visby AB Christoffer Lööw, advokat och...

read more

Extra bolagsstämma i Three Gates

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 mars 2017, kl. 11.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby.  Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda...

read more
Offensive Combat Redux! lanseras på Steam i sommar

Three Gates förvärvar rättigheter till populärt action-spel

Three Gates har ingått avtal med amerikanska SlapShot Games om förvärv av 50 % av rättigheterna till det onlinebaserade action-spelet Offensive Combat. Spelet har över 4,5 miljoner registrerade spelare över hela världen och kommer under våren att återlanseras för...

read more
Three Gates AB får nytt uppdrag för INOV8 Golf med ett kontraktsvärde på ca 1,8 MSEK

Three Gates AB inleder samarbete med medieföretag i USA

Det svenska spelutvecklingsbolaget Three Gates AB har tecknat avtal med det amerikanska bolaget INOV8 Golf om att ta fram ett mobilspel som kombinerar golf och virtuell gambling. – Three Gates roll blir att utveckla och underhålla det nya mobilspelet medan INOV8 Golf...

read more

Three Gates Nyhetsbrev – 6 september 2016

Lansering av 8 to Glory Lanseringen av 8 to Glory, det officiella spelet från Pro Bull Riders Association (PBR), har inletts och spelet är nu tillgängligt för nedladdning via Apple App Store och Google Play Store. PBR har postat några inlägg om spelet i sociala...

read more

Three Gates AB:s emission blev övertecknad.

Den 21 juni 2016 avslutades teckningsperioden i Three Gates AB:s emission av aktier inför listning på NGM Nordic MTF. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 12 MSEK. På tisdagen hade 633 teckningar inkommit omfattande totalt ca 19,5 MSEK. Teckningsgraden blev alltså...

read more

Three Gates AB genomför nyemission om ca 12 000 000 kr

Three Gates AB har ansökt om att noteras på NGM Nordic MTF i början av augusti 2016 och gör i samband med det en nyemission om 12 000 000 kr. Emissionen riktar sig till befintliga ägare och allmänheten. För mer info se Three Gates AB genomför nyemission om...

read more