Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2017

Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till...

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 juni, 2018, kl 14.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 13.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...