Project Blue Book: Hidden Mysteries uppdatering om lanseringen

Three Gates AB förlänger teckningstiden

Styrelsen i Three Gates AB har beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen, vilken även har möjlighet till teckning utan företräde. Ursprunglig teckningstid var 2 december till och med 16 december. Den kommer nu att förlängas till den 20...