Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2018

Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2018

Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till...
Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2018

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB (publ)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni, 2019, kl 15.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...