Styrelseordförande säljer aktier till eget bolag

Den 11 september har styrelseordförande Viktor Modigh sålt 123 843 stycken aktier i Three Gates AB till sitt helägda bolag Tiveden AS. Viktor Modigh är fortsatt optimistisk till Bolaget och har en långsiktig syn på sitt aktiehav. För ytterligare information Don Geyer...