THREE GATES AB Kommuniké från årsstämman i Three Gates AB (publ) 28 juni 2019

Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Three Gates AB avgav idag årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 11:00 CEST, 12 juni 2019 med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende...
THREE GATES AB Kommuniké från årsstämman i Three Gates AB (publ) 28 juni 2019

Three Gates AB publicerar årsredovisning för 2018

Three Gates AB har idag publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Three Gates AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.threegates.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till...