Kallelse till årsstämma i Three Gates AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Three Gates AB (publ)

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni, 2019, kl 15.00 i bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd...
Three Gates AB: operativ uppdatering

Three Gates AB: operativ uppdatering

Project Blue Book Project Blue Book: The Game genomgår nu stängd beta-testning och kommer snart att övergå till öppet beta-test i utvalda regioner. Under den öppna beta-fasen kommer vi att samarbeta med vår nya partner SuperScale, som hjälper mobilspel att växa och...